GRUNDKURS I FALLSKYDD

(för detaljerad information om kurserna klicka på pdf:en till höger)

Allt arbete som sker på över två meters höjd ska fallskyddas. Det kan göras kollektivt med räcken eller personligt med fallskyddsutrustning. För att använda den personliga fallskyddsutrustningen på ett säkert sätt krävs det utbildning. Enligt Arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att informera sina arbetstagare om riskerna på arbetsplatsen.

 

Målgrupp och förkunskaper

Alla som kommer i kontakt med arbeten på höjd: takarbetare, byggnadsarbetare, ställnings-arbetare, snöskottare med flera. Inga förkunskaper behövs.

 

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB

 

KONTAKTA OSS

FÖRSTA HJÄLPEN-SKOLA

OM OSS