KURS I GRUNDLÄGGANDE BRANDUTBILDNING

(för detaljerad information om kurserna klicka på pdf:erna till höger)

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

 

Målgrupp och förkunskaper

Företagen som ser att det är en bra investering att ge sin personal grundläggande brandskyddskunskap som leder till ökad brandsäkerhet. Inga förkunskaper behövs

 

 

GRUNDLÄGGANDE BRANDUTBILDNING + HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år, av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare hjärtat kan börja slå normalt igen.

 

Målgrupp och förkunskaper

På utbildningen HLR och Första hjälpen går vi igenom hur ni ska agera när någon drabbats av ett olycksfall, t ex vid en trafikolycka eller olycksfall på arbetsplatsen. Kursen går att anpassa efter just era risker för att uppnå bästa kunskap.

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB

 

KONTAKTA OSS

FÖRSTA HJÄLPEN-SKOLA

OM OSS