KURS I HETA ARBETEN (för detaljerad information om kurserna klicka på pdf:erna till höger)

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Beställare av kursen är arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som har det formella brandskydds­ansvaret. Inga förkunskaper behövs.

 

 

HETA ARBETEN + HLR MED HJÄRTSTARTARE

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning, till exempel svetsning, skärning, lödning och arbete med varmluftspistol eller sliprondell.

Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att brandskyddsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga Heta Arbeten är utbildade och har certifikat.

 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig till anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Beställare av kursen är arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som har det formella brandskydds­ansvaret. Inga förkunskaper behövs.

 

 

HETA ARBETEN + KAP & SLIP

Totalt anmäldes under perioden 2008-2012 cirka 30 000 arbetsplatsolyckor med maskiner som ledde till sjukfrånvaro. Flest anmälda arbetsolyckor med maskiner som inneburit sjukfrånvaro kommer från branschgruppen Tillverkning av metall. Innehållet har tagits fram i samarbete med våra leverantörer för att minska arbetsplatsolyckorna inom branschen.

 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen vänder sig i första hand till yrkesgrupper som använder sig av handhållna kap- och slipmaskiner. Kursen rekommenderas att hållas på företaget för nyanställda eller som repetitionskurs för era medarbetare.

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB