KURS I HLR OCH FÖRSTA HJÄLPEN

(för detaljerad information om kurserna klicka på pdf:erna till höger)
I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år och av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare hjärtat kan börja slå normalt igen.

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

 

Målgrupp och förkunskaper

På utbildningen HLR och Första hjälpen går vi igenom hur ni ska agera när någon drabbats av ett olycksfall, t ex vid en trafikolycka eller olycksfall på arbetsplatsen. Kursen går att anpassa efter just era risker för att uppnå bästa kunskap.

 

 

KURS I HLR MED HJÄRTSTARTARE
I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år och av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektiv utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare hjärtat kan börja slå normalt igen.

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

 

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen HLR med hjärtstartare är den grundläggande HLR-utbildningen. Den riktar sig till den breda allmänheten så som företag, föreningar, privatpersoner med flera.

 

 

KURS I D-HLR
I Sverige drabbas cirka 10 000 personer av hjärtstopp utanför sjukhus varje år och av dessa överlever endast cirka 300 personer. Tidig och effektivt utförd hjärt-lungräddning köper tid för den som drabbats av plötsligt hjärtstopp. Men det är med hjälp av en hjärtstartare som hjärtat kan börja slå normalt igen.

Enligt Arbetsmiljölagen och föreskriften 1999:7 Första hjälpen och krisstöd ansvarar arbetsgivaren för att det finns tillräckligt med aktuell kunskap inom organisationen för att hantera akut sjukdom, olycksfall och brand.

 

Målgrupp och förkunskaper

D-HLR-kursen vänder sig i första hand till yrkesgrupper utanför sjukvården som i sitt

arbete förväntas kunna använda en hjärtstartare. Kursen är längre än HLR med hjärt­startare och innehåller också scenarioträning. Kursen kräver också förkunskaper i HLR ­

och förberedelse i form av inläst kursbok och godkänd webbutbildning.

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB