FOR YOUR SAFETY är Svetsmaskinservice helhjärtade satsning

på att ge våra kunder en tryggare vardag både i arbetslivet och

privat. Namnet är en gemensam beteckning för de förebyggande

aktiviteter vi arrangerar och utför. Genom FOR YOUR SAFETY tar

vi vårt ansvar i svetsbranschen.

     Det är av yttersta vikt att ha en så bred utbildning som möjligt

och att ha en säker utrustning. Har ni detta är ni inte bara så säkra

ni kan bli, utan uppfyller även försäkringsbolagens villkor och ert arbetsmiljöansvar samt ökar lönsamheten.

SAMARBETSPARTNERS

FIRE

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB