KURSER I SVETS (för detaljerad information om kurserna klicka på pdf:erna till höger)

Visuell kontroll för svetsare

Det nya regelverket för stålkonstruktioner, Eurokoder och EN 1090–2, kräver att alla svetsar som produceras ska synas visuellt till 100 %.

 

Målgrupp

Alla svetsare som utför svetsarbeten, kontrollanter, projektledare men även konstruktörer och ritare.

 

 

Svetssakkunnig

Svetsarbeten som utförs på verkstäder och montageplatser har tidigare haft ett svenskt

regelverk som varit relativt okomplicerat att följa. Idag har vi en helt ny situation där

europeiska standarder ställer krav på i princip allt som svetsas. Regelverket är komplicerat att följa och det krävs en daglig tillsyn av svetsarbetet. Vi har sett de problem som svetsindustrin har att reda ut alla ”måsten” som man dagligen ställs inför. Därför har vi tagit fram denna utbildning som täcker grundstenarna för allt som en svetsansvarig behöver kunna för att hantera svetsfrågor.

 

Målgrupp och förkunskaper

Lämplig bakgrund för utbildningen är IWS, IWT, IWE eller liknande utbildning (alternativt

motsvarande kunskaper). Kursen vänder sig till de på företaget som har ansvar för

svetsningen, men även kontrollanter, beredare, inköpare och konstruktörer har här en lämplig utbildning för att hantera svetsfrågor.

 

 

Grundkunskaper om svetsregler

Kursen ger deltagarna kunskaper om gällande svetsregler. Målsättningen är att det ska bidra till en förbättrad dialog mellan svetsare, konstruktörer m. fl. i hela produktionskedjan, och i och med det ge en ökad förståelse av varandras arbetsuppgifter i det dagliga arbetet.

 

Målgrupp och förkunskaper

Kursen är lämplig för alla som håller på med svetsrelaterade arbetsuppgifter i ett svetsande företag, som till exempel svetsare, kontrollanter, beredare, inköpare, konstruktörer, kvalitetsansvariga, projektledare, chefer och administratörer.

 

 

S6–S – Allmän svetskunskap

Målgrupp och förkunskaper

Utbildningen syftar till att ge en allmän kunskap inom området svetsning. Utbildningen

vänder sig till svetsare och övrig personal som arbetar med svetsning. Utbildningen kan ses som en repetitionsutbildning för svetsande personal. Utbildning anpassas efter era behov. Förslag på processer som kan behandlas: Mig/Mag, MMA, TIG.

 

 

Kvalitetssystem SS–EN ISO 3834

Bakgrund

Standarden ISO 3834 är en etablerad modell för kvalitetsstyrning och ett krav i de flesta regelverk, anpassad för svetsande företag med svetsproduktion. Standarden finns i sex

delar.

Del 1 innehåller kriterier för val av lämplig nivå för kvalitetskrav

Del 2 är omfattande kvalitetskrav

Del 3 är den standard som innehåller normala kvalitetskrav

Del 4 innehåller enkla kvalitetskrav

Del 5 innehåller referenser

Del 6 innehåller hjälpmedel för implementering av vald del av ISO 3834. ISO 3834–serien kompletteras i olika omfattning med ISO 14731, tillsyn vid svetsning, SS–EN 287, svetsarprövning och till ISO 15607, svetsprocedurer.

 

Målgrupp

Till exempel chefer, kvalitetsansvariga, svetsansvariga, konstruktörer, svetsare samt kvalitets- och kontrolltekniker vid svetsande företag.

 

 

EN 1090–Stål – En uppdateringskurs i EN 1090–2

Om utbildningen

Eurokod 3 ställer höga krav på byggkonsulter, anläggningsägare och entreprenörer

beträffande dimensionering av stålkonstruktioner. FORCE Technology erbjuder i samarbete med Stålbyggnadsinstitutet en komplett utbildning i EN 1090–2, utförande av

stålkonstruktioner. Valda delar ur EN 1090–1 rörande bland annat CE–märkning kommer också att behandlas i utbildningen.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till verksamma parter inom byggsektorn, exempelvis konstruktörer, arbetsledare vid mekaniska verkstäder, konsulter, projektledare, arbetsledare, inköpare,

byggnadsinspektörer, kontrollanter, besiktningsmän, montageledare samt ansvariga vid tillverkning och montering av stålbyggnadskonstruktioner.

 

 

Svetsarprövningar SS–EN 287 och SS–EN ISO 9606

Om utbildningen

Krav på rätt svetskvalitet ställs i konstruktionsregler, av kunder, av myndigheter etc. Många svetsande företag har redan anpassat sin svetstekniska produktion till de kvalitetsstyrnings-standarder som utarbetats. Styrningen sker genom företagets kvalitetskrav, procedurer och personal.

 

 

Kurs för svetsspecialister – IWS

Om utbildningen

Utbildning av produktionspersonal för att klara kraven, som svetsansvarig/svetskoordinator. Utbildningen bygger på de krav som IIW (International Institute of Welding) har satt upp.

Omfattningen och målet med kursen är samma oavsett var i världen kursen bedrivs.

 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till företag och till den som är intresserad av att bredda och fördjupa kunskaperna inom svetsteknologin samt vara med i utvecklingen inom kvalitetssäkring av svetsproduktion och till den som vill bli svetsspecialist med hela världen som arbetsområde.

 

Boka direkt i e-butiken
Boka direkt i e-butiken
Boka direkt i e-butiken

For your safety i Göteborg Tel 031- 352 04 15

© 2014 Svetsmaskinservice AB

I samarbete med Natvik Information AB